Nghiên cứu sản xuất premix khoáng-vitamin cho gia súc gia cầm nuôi theo phương pháp công nghiệp

Chủ trì: TS. Vương Nam Trung

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Mục tiêu đề tài:

     Tạo ra một số chế phẩm premix khoáng-vitamin dùng trong chăn nuôi nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu sản phẩm cùng loại.

Nội dung đề tài:

-         Điều tra đánh giá thực trạng sản xuất và sử dụng premix khoáng, vitamin trong khẩu phần lợn, bò, gà chăn nuôi công nghiệp.

-         Xác định mức bổ sung khoáng, vitamin thích hợp trong khẩu phần gia súc, gia cầm công nghiệp (tập trung vào khoáng vi lượng Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Se; vitamin A; D; E & Se và nhóm B).

-         Sản xuất premix khoáng vitamin cho gia súc, gia cầm công nghiệp.

-         Thử nghiệm chế phẩm premix cho gia súc, gia cầm công nghiệp

 Kết quả đạt được: 

-         Đánh giá được thực trạng SX chế phẩm premix: Kết quả điều tra 35 cơ sở SX premix cho thấy 60,01% sản lượng là do Cty nước ngoài SX. Sản phẩm chủ yếu là premix cho lợn (64,04%), gà (19,82%) và gia cầm, thủy sản khác (16,14% tổng sản lượng). Hàm lượng khoáng trong chế phẩm premix thu thập từ thị trường chỉ đạt 64,66-92,71%; hàm lượng vitamin đạt 17,40-31,97% so với công bố trên nhãn sản phẩm

-         Xác định được nhu cầu khoáng, vitamin cho lợn thịt, lợn nái nuôi con, gà thịt, gà đẻ, vịt thịt, vịt đẻ và bò sữa nuôi theo phương thức công nghiệp trong điều kiện chăn nuôi các tỉnh phía Nam

-         Tìm được cơ chất; bao bì; điều kiện bảo quản thích hợp sử dụng trong SX premix khoáng, vitamin để giảm thiểu hao hụt mất mát trong quá trình sử dụng và bảo quản chế phẩm.

-         Xây dựng được quy trình sản xuất premix khoáng, vitamin cho lợn, gà, vịt, bò sữa, vịt nuôi công nghiệp. Các quy trình đều được đơn giản hóa các thuật ngữ, chi tiết từng bước, dễ áp dụng trong điều kiện sản xuất

-         Sản xuất 1105 kg chế phẩm premix khoáng, vitamin thử nghiệm trên lợn, gà, vịt, bò sữa, vịt nuôi công nghiệp. Kết quả cho thấy premix tự SX có chất lượng tương đương với chế phẩm cùng loại nhập nội (ASTAMIX-Thái Lan và TECHNA-Pháp) nhưng giá bán thấp hơn từ 10-15%

-         Xây dựng 14 tiêu chuẩn sản phẩm premix khoáng, vitamin bổ sung trong khẩu phần thức ăn cho lợn thịt, lợn nái nuôi con, gà thịt, gà đẻ, vịt thịt, vịt đẻ và bò sữa.

-         Đăng 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành

-         Đã công bố được 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Nghiên cứu sản xuất premix khoáng-vitamin cho gia súc gia cầm nuôi theo phương pháp công nghiệp

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn