Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Lã Văn Kính

Thời gian thực hiện: 2017 - 2022

Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ (Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ)

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát

Chọn tạo được dòng lợn nái ông bà, tổ hợp lợn nái bố mẹ và lợn đực cuối cùng có năng suất sinh sản, sinh trưởng cao từ nguồn gen của Pháp, Mỹ và Canada để sản xuất lợn thương phẩm có khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc cao, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam.

Mục tiêu cụ thể

  • Tạo được 02 dòng lợn nái ông bà có tiềm năng sinh sản và sinh trưởng cao: sản xuất được ≥ 27 lợn con cai sữa/nái/năm; thời gian nuôi đạt khối lượng 100kg: ≤ 155 ngày; tỷ lệ nạc ≥ 59%; tiêu tốn thức ăn < 2,5 kgTA/kg tăng khối lượng (02 dòng lợn nái ông bà được công nhận TBKT).
  • Tạo được 02 tổ hợp lợn nái lai bố mẹ từ 02 dòng lợn nái ông bà trên có tiềm năng sản suất: sản xuất được ≥ 27 lợn con cai sữa/nái/năm; thời gian nuôi đạt khối lượng 100kg: ≤ 150 ngày; tỷ lệ nạc: ≥ 60%; tiêu tốn thức ăn < 2,5 kgTA/kg tăng khối lượng (02 tổ hợp lợn nái lai bố mẹ được công nhận TBKT).
  • Tạo được 01 dòng lợn đực cuối cùng có tiềm năng sản suất: thời gian nuôi đạt khối lượng 100kg: ≤ 145 ngày; Tỷ lệ nạc >62%; tỷ lệ mỡ giắt >2,5%; tiêu tốn thức ăn < 2,5 kgTA/kg tăng khối lượng (01 dòng đực cuối cùng được công nhận TBKT).
  • Xác định được công thức lai tạo lợn thương phẩm có năng suất: thời gian nuôi đạt khối lượng 100kg: ≤ 150 ngày; tỷ lệ nạc: >61%; tiêu tốn thức ăn < 2,4 kgTA/kg tăng khối lượng.
  • Xác định được chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn sản xuất của các dòng lợn ông bà, bố mẹ, đực cuối cùng và lợn thương phẩm được tạo ra.

Xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, quy trình vệ sinh phòng bệnh phù hợp với các dòng lợn ông bà, bố mẹ, đực cuối cùng và lợn thương phẩm được tạo ra.

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn