Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất một số giống gà nội ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Chủ trì đề tài: ThS. Đồng Sỹ Hùng

Thời gian thực hiện: 2015-2018

Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng suất thịt và trứng của 3 giống gà nội (gà Tre, gà Nòi, gà Ninh Hoà) lên 15 – 20 %.

Mục tiêu cụ thể

Gà Nòi Nam Bộ: Số lượng con sinh sản  300 con,  Năng suất trứng đạt > 80 trứng/ mái/năm; khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi; khối lượng cơ thể: 1,5 – 1,7 kg/con.

Gà Tre: số lượng 1.000 con sinh sản; năng suất trứng đạt ≥ 100 quả/mái/năm; khối lượng cơ thể 0,8 – 1,0 kg/con/15 tuần tuổi

Gà Ninh Hoà: số lượng 1.000 con sinh sản, năng suất trứng đạt ≥ 100 quả/mái/năm; khối lượng cơ thể: 1,5 – 1,7 kg/con/12 tuần tuổi.

Quy trình chăn nuôi phù hợp (được công nhận tiến bộ kỹ thuật)

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất một số giống gà nội ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn