Một số tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis

Tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis:http://www.tandfonline.com/page/openaccess/openjournals

Trong đó có một số tạp chí liên quan đến chăn nuôi, công nghê sinh học như sau:

- Journal of Applied Animal Research: http://www.tandfonline.com/toc/taar20/44/1

-  Italian Journal of Animal Science: http://www.tandfonline.com/toc/tjas20/current

- Biotechnology & Biotechnological Equipment: http://www.tandfonline.com/toc/tbeq20/current

Một số tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn