Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

Chủ trì: TS. Đoàn Đức Vũ

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kết quả đạt được: 

-         Dự án đã xây dựng được 02 quy trình: (1) Quy trình sản xuất chất thay sữa dùng cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt và (2) Quy trình chăn nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt có sử dụng chất thay sữa.

-         Dự án đã xây dựng mô hình chăn nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt, đánh giá hiệu quả kinh tế và phát triển mô hình này ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Với giá thu mua sữa tươi như hiện nay (khoảng 13.000đ/kg), việc thay thế 80% sữa tươi bằng chất thay sữa (giá khoảng 6.500đ/kg) để nuôi bê và giá bán bò thịt (khoảng 60.000đ/kg hơi) thì mô hình chăn nuôi này có hiệu quả: khoảng 6-7 triệu đồng/con, nuôi trong thời gian khoảng 20 tháng, cung cấp khoảng 450kg thịt hơi/con. Với tổng đàn bò sữa khoảng 200 ngàn con, nếu sử dụng quy trình này để nuôi lấy thịt sẽ sản xuất được khoảng 500 tấn thịt bò (thịt tinh) mỗi năm, góp phần giảm bớt việc nhập khẩu thịt bò và bò thịt như hiện nay.

-         Đào tạo được  30 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 300 lượt nông dân.

Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn