Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Xuân Tuyển

Thời gian thực hiện: 2018 - 2021

Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ 

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung:

- Chọn lọc được hai dòng vịt chuyên trứng (dòng trống và dòng mái) có năng suất trứng cao, tỷ lệ lòng đỏ cao.

- Xây dựng được mô hình liên kết giống-chăn nuôi-chế biến trứng vịt muối xuất khẩu tại ĐBSCL.

Mục tiêu cụ thể:

+ Dòng trống: 60 trống, 400 mái sinh sản, năng suất trứng ≥285 quả/mái/năm, khối lượng trứng ≥68 g/quả, tỷ lệ lòng đỏ trứng 33-35%.

+ Dòng mái: 90 trống, 600 mái sinh sản, năng suất trứng ≥280 quả/mái/năm, khối lượng trứng ≥72 g/quả, tỷ lệ lòng đỏ trứng 33-35%.

- Vịt thương phẩm: năng suất trứng ≥283 quả/mái/năm, khối lượng trứng ≥70 gam, tỷ lệ lòng đỏ trứng 33-35%.

- 01 mô hình liên kết giống-chăn nuôi - chế biến trứng muối xuất khẩu quy mô 3.000 con mái đẻ trứng thương phẩm từ 2 dòng vịt trên và ≥200.000 quả trứng vịt muối/năm.

Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn