Bộ KH&CN: Nhiều hoạt động khoa học và công nghệ ứng phó với ASF

1. Về nghiên cứu chế tạo Kit chẩn đoán: Bộ đã phê duyệt, ưu tiên bố trí kinh phí cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu chế tạo Kit chẩn đoán bệnh ASF tại Việt Nam” trong thời gian 18 tháng với kinh phí cấp là 6.050 triệu đồng.

Hiện đã ký hợp đồng thực hiện từ tháng 6/2019. Để đảm bảo tính cấp thiết, Bộ KH&CN đã yêu cầu đơn vị chủ trì nhanh chóng hoàn thiện 02 bộ Kit PCR và Real-time PCR trong 06 tháng để ứng dụng phục vụ công tác chẩn đoán bệnh. Bộ sinh phẩm test nhanh sẽ được hoàn thiện sau.

2. Về nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, đặc tính sinh học, đặc điểm dịch tễ, dịch tễ học phân tử của vi-rút ASF:

(1) “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, chống bệnh ASF tại Việt Nam”, trong đó bổ sung nội dung dịch tễ học điều tra và đánh giá đặc điểm bệnh lý của ASF. Xét giao trực tiếp cho Viện Thú y làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

(2) “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm có tác dụng ức chế (in-vivo) sự nhân lên của vi-rút ASF”. Với mục đích tạo ra chế phẩm điều trị thực tế in-vivo trên cá thể lợn đạt tỷ lệ khỏi bệnh trên 60%.

3. Sản phẩm quốc gia về nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng ASF: Bộ KH&CN đã ra Quyết định số Danh mục Dự án khoa học và công nghệ về sản xuất Vắc xin vật nuôi gồm 01 Dự án KH&CN Vắc xin phòng ASF trong đó gồm:

 + 02 đề tài “ Nghiên cứu chế tạo Vắc xin vô hoạt phòng ASF tại Việt Nam” và “Nghiên cứu chế tạo Vắc xin nhược độc phòng ASF tại Việt Nam”;

 + 02 Dự án: “Hoàn thiện quy trình sản xuất và sản xuất Vắc xin vô hoạt phòng ASF tại Việt Nam” và “ Hoàn thiện quy trình sản xuất và sản xuất nhược độc phòng ASF tại Việt Nam”.

Nguồn: Nhà Chăn Nuôi

Bộ KH&CN: Nhiều hoạt động khoa học và công nghệ ứng phó với ASF

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn