Tạp chí khoa học

Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs

Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs

Quan Hai Nguyen, Phung Dinh Le, Channy Chim, Ngoan Duc Le and Veerle Fievez

06/27/19
Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

10/22/18
Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

C.C.Cardoso, V.Peripolli, S.A.Amador, E.G.Brandão, G.I.F.Esteves, C.M.Z.Sousa, M.F.M.S.França, F.G.Gonçalves, F.A.Barbosa, T.C.Montalvão, C.F.Martins, A.M. Fonsec, Neto, C.McManus

10/16/18
Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Liam Polsky and Marina A. G. von Keyserlingk

10/16/18
Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

De Vliegher S1, Fox LK, Piepers S, McDougall S, Barkema HW.

09/11/18
AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AFZ – Association Française de Zootechnie / French Feed Database 

09/04/18
Bảng: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn gia cầm

Bảng: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn gia cầm

M.C. Blok và R.A. Dekker

09/04/18
Khái niệm protein lý tưởng trong chăn nuôi bò thịt

Khái niệm protein lý tưởng trong chăn nuôi bò thịt

Andreas Lemme

08/17/18
Tính hữu dụng và việc sử dụng các acid amin  trên heo tăng trưởng

Tính hữu dụng và việc sử dụng các acid amin trên heo tăng trưởng

Edward S. Batterham

08/17/18
Sự kháng kháng sinh trong chăn nuôi heo

Sự kháng kháng sinh trong chăn nuôi heo

Frank M. Aarestrup, C. Oliver Duran and David G. S. Burch

08/17/18

Tạp chí khoa học

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn