Khoa học công nghệ

Mô hình đa thành phần để chọn gen trong những quần thể nhiều giống

Mô hình đa thành phần để chọn gen trong những quần thể nhiều giống

Thứ ba, 21/07/2015 - 15:22

El Hamidi Haya,  Romdhane Rekayaa,

Abstract

Genome wide evaluation methods are often conducted using purebred populations. Estimation and often validation are carried out using primarily select elite animals. This process is successful when estimated SNP effects are used to predict genomic breeding values of animals of similar breed. 

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao

Thứ hai, 08/06/2015 - 15:31

Chủ trì: PGS. Đinh Văn Cải

Thời gian thực hiện: 2011-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kinh phí: 2500 triệu đồng

Chi tiết
Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:59

Chủ trì: TS. Đoàn Đức Vũ

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kinh phí: 1200 triệu đồng

Chi tiết
Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa

Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:35

Chủ trì: TS. Đinh Xuân Tùng

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kinh phí: 2000 triệu đồng

Chi tiết
Nghiên cứu chọn tạo dòng gà ri

Nghiên cứu chọn tạo dòng gà ri

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:08

Chủ trì: TS. Ngô Thị Kim Cúc

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 08/05/2014

Kinh phí: 850 triệu đồng

Chi tiết
Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Thứ ba, 22/12/2015 - 08:43

Hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ và cấp Nhà nước gồm 04 cuốn như sau: Báo cáo tổng kết đề tài, Báo cáo tóm tắt, Các tài liệu có liên quan, Sản phẩm đề tài. Chi tiết xem file đính kèm: /Images_upload/files/Huong dan viet BC tong ket DTCAP BO.doc

Chi tiết
Thông tư 18/2015/TT-BNN  Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN

Thông tư 18/2015/TT-BNN Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN

Thứ ba, 22/12/2015 - 13:34

Ngày 24 tháng 4 năm 2015 Bộ Nông Nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư 18/2015/TT-BNN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi tiết Thông tư tại file đính kèm:

Thông tư: /Images_upload/files/Thong tu 18-2015-TT-BNNPTNT- Qui_dinh quan ly nhiem vu KHCN(1).pdf

Biểu mẫu: /Images_upload/files/Thong tu 18-BNN-Qui dinh QL KHCN(1).rar

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  2
 Tất cả:  1874781
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD