Nghiên cứu khoa học

Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

11/21/18
Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất một số giống gà nội ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất một số giống gà nội ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ

01/07/19
Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện NV KH & CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện NV KH & CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

08/02/18
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

06/26/18
Danh sách đề tài dự án năm 2018

Danh sách đề tài dự án năm 2018

06/20/18
Ảnh hưởng của việc bổ sung ButiPEARL đến khả năng sinh trưởng và sự phát triển của niêm mạc ruột ở heo con cai sữa

Ảnh hưởng của việc bổ sung ButiPEARL đến khả năng sinh trưởng và sự phát triển của niêm mạc ruột ở heo con cai sữa

11/21/18
Đánh giá ảnh hưởng của các chế phẩm vi sinh trên heo nái và heo con

Đánh giá ảnh hưởng của các chế phẩm vi sinh trên heo nái và heo con

11/21/18
Dự án cải thiện quản lí phân chuồng tại Việt Nam

Dự án cải thiện quản lí phân chuồng tại Việt Nam

11/21/18
Cải tiến và giảm thiểu khí thải nông nghiệp nhà kính ở Đông Nam Bộ

Cải tiến và giảm thiểu khí thải nông nghiệp nhà kính ở Đông Nam Bộ

11/21/18
Đánh giá tổng quan công nghệ sản xuất thức ăn cho heo tại Việt Nam theo chương trình nghiên cứu chăn nuôi và cá

Đánh giá tổng quan công nghệ sản xuất thức ăn cho heo tại Việt Nam theo chương trình nghiên cứu chăn nuôi và cá

06/18/18

Nghiên cứu khoa học

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn