Cấp Trung Ương

THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

Theo đó, khoảng cách an toàn từ trang trại chăn nuôi đến khu vực xung quanh được quy định như sau:

  • Khoảng cách từ trang trại quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải, khu dân cư tối thiểu 100m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng tối thiểu 150m;

  • Khoảng cách từ trang trại quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải, khu dân cư tối thiểu 200m; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300m;

  • Khoảng cách từ trang trại quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải, khu dân cư tối thiểu 400m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng tối thiểu 500m.

Trong đó, khoảng cách tối thiểu được xác định là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến tường rào hoặc ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng.

12/06/19
Thông tư 22/2019- TT-BNNPTNT- Hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi  về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Thông tư 22/2019- TT-BNNPTNT- Hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Theo đó, Thông tư 22 quy định thành phần hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh, phôi giống gia súc bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo thông tư 22/2019- TT-BNNPTNT

  • Lý lịch đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo thông tư 22

  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu ủy quyền xác nhận về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống, mục đích sử dụng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực kèm theo bản dịch Tiếng Việt có xác nhận của đơn vị nhập khẩu).

Hiệu lực từ ngày 15/01/2020

12/05/19
Thông tư 02/2019 TT-BKCN

Thông tư 02/2019 TT-BKCN

 Thông tư Ban hành các danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

08/12/19
Nghị định 57/NĐ_CP 2018

Nghị định 57/NĐ_CP 2018

Về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

08/09/19
Luật chăn nuôi 2018

Luật chăn nuôi 2018

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Luật số: 32/2018/QĐ 14 

07/22/19
Quyết định về thực hiện chính sách hổ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định về thực hiện chính sách hổ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 22/2019 QĐ-TTg: Về thực hiện chính sách hổ trợ bảo hiểm nông nghiệp của Thủ tướng chính phủ 

07/22/19
Nghị định 51/2019 NĐ-CP

Nghị định 51/2019 NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

06/26/19
Nghị định 109/2018 về Nông nghiệp hữu cơ

Nghị định 109/2018 về Nông nghiệp hữu cơ

09/04/18
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

06/26/18

Cấp Trung Ương

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn