Lễ ký kết hợp tác giữa Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ và trường Đại Học Trà Vinh

1. Về giáo dục – đào tạo:

Trường Đại học Trà Vinh và Phân viện Chăn nuôi Nam bộ sẽ hợp tác trong đào tạo cho giảng viên của Trường và sinh viên có nhu cầu đào tạo sau đại học, tập huấn ngắn hạn và tham quan các mô hình về lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Phân viện Chăn nuôi hỗ trợ nơi thực tập cho sinh viên của Trường tham gia chương trình coop và thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Phân viện.

2. Về nghiên cứu khoa học – chuyển giao khoa học kỹ thuật:

Hai bên cùng nhau xây dựng ít nhất 01 dự án nghiên cứu hoặc dự án chuyển giao khoa học công nghệ trong các lĩnh vực dinh dưỡng, lai tạo giống gia súc gia cầm và kỹ thuật chăn nuôi.

Hai bên cùng phối hợp nghiên cứu và công bố các bài báo trong và ngoài nước từ nguồn kinh phí chia sẻ của 02 bên.

Phân viện Chăn nuôi hỗ trợ và chia sẻ cho trường Đại học Trà Vinh về kỹ thuật nuôi bảo tồn gen các giống gia súc, gia cầm quý hiếm và chuyển giao các quy công nghệ mới cho giảng viên. 

Lễ ký kết hợp tác giữa Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ và trường Đại Học Trà Vinh

Lễ ký kết hợp tác giữa Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ và trường Đại Học Trà Vinh

Lễ ký kết hợp tác giữa Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ và trường Đại Học Trà Vinh

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn