Giống bò thịt

Yêu cầu gọi lại
Số điện thoại
Số lượng

Giống bò Brahman

  • Trọng lượng trưởng thành:

                   - Đực: 500 - 600 kg

                   - Cái: 400 - 450 kg

  • Tỷ lệ thịt xẻ: 51 - 56%
  • P sơ sinh: 22 - 25 kg
  • Khoảng cách 2 lứa đẻ: 15 -16 tháng.

Giống bò Droughmaster

  • Trọng lượng trưởng thành:

                   - Đực: 500 - 600 kg

                   - Cái: 400 - 450 kg

  • Tỷ lệ thịt xẻ: 58%
  • P sơ sinh: 26 - 28 kg
  • Khoảng cách 2 lứa đẻ: 16 -19 tháng.
Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn