Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gia cầm

Lã Văn Kính, Phan Văn Sỹ, Vương Nam Trung và Trần Quốc Việt

TÓM TẮT

Thí nghiệm này được tiến hành trên 210 con gà trống Lương p hượng đã được cắt bỏ manh tràng có khối lượng trung bình 558 gam/con, được bố trí ngẫu nhiên vào các cũi trao đổi chất với lặp lại 5 lần và 3 khẩu phần. Các khẩu phần được sử dụng trong thí nghiệm gồm: (1) Khẩu phần cơ sở; (2) Khẩu phần thí nghiệm thóc: 80% khẩu phần cơ sở và 20% thóc tính theo khối lượng và (3) khẩu phần thí nghiệm gạo lật: 60% khẩu phần cơ sở và 40 % gạo lật tính theo khối lượng, thời gian thí nghiệm là 7 ngày (4 ngày thích ghi và 3 ngày thu mẫu) để xác định tỷ lệ tiêu hoá vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, béo thô, xơ thô, khoáng và dẫn xuất không chứa ni tơ và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật (giống IR50404). Kết quả thí nghiệm cho thấy thóc có tỷ lệ tiêu hoá vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, béo thô, xơ thô, khoáng và dẫn xuất không chứa ni tơ lần lượt là: 72,80; 77,50; 72,31; 64,77; 35,47 60,23 và 83,29% . Năng lượng trao đổi biểu kiến và năng lượng trao đổi biểu kiến hiệu chỉnh của 1 kg thóc (88,81% VCK) là 2.876 và 2.570 kcal. Gạo lật có tỷ lệ tiêu hoá vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, béo thô, xơ thô, khoáng và dẫn xuất không chứa ni tơ lần lượt là: 74,15; 87,82; 79,63; 79,74; 46,42; 62,54 và 89,96%. Năng lượng trao đổi biểu kiến và năng lượng trao đổi biểu kiến hiệu chỉnh 1 kg gạo lật (87,81% VCK) là 3.212 và 3.041 kcal.

Chi tiết

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gia cầm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn