Xác định tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ của bột cá tra làm thức ăn cho gà lương phượng nuôi thịt

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tạo cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng cũng như giá trị năng lượng trao đổi của bột cá Tra làm thức ăn cho gà thịt lông màu.Tổng số 75 con gà trống đã được cắt bỏ manh tràng (trọng lượng trung bình 675g/con) được bố trí ngẫu nhiên vào 15 cũi trao đổi chất với 3 khẩu phần (2 khẩu phần chứa nguyên liệu thí nghiệm: bột cá Tra, bột cá biển; 1 khẩu phần cơ sở), 5 lần lặp lại/khẩu phần, 5 gà/khẩu phần) (3 x 5x 5). Thời gian cho mỗi đợt thí nghiệm là 2 tuần ngày (sau 2 tuần toàn bộ gà thí nghiệm được mổ lấy dịch hồi tràng). Thức ăn sử dụng cho thí nghiệm  bao gồm: khẩu phần cơ sở, khẩu phần bột cá tra (80% khẩu phần cơ sở + 20% bột cá tra); khẩu phần bột cá biển ( 80% khẩu phần cơ sở +20% bột cá biển).Thí nghiệm được tiến hành tại trại thực nghiệm thuộc Phân viện Chăn nuôi nam bộ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017.Kết quả cho thấy: Bột cá Tra có tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, protein thô, béo thô, lần lượt là: 78,06; 79,87; 69,40%. Tỷ lệ tiêu hóa các axit amin cơ bản Lysine, Methione, Cytine, Threonine và Trytophan trong bột cá tra : 85,01; 85,16; 69,22; 80,25 và 77,55%. Năng lượng trao đổi biểu kiến và năng lượng trao đổi biểu kiến hiệu chỉnh của 1 kg bột cá Tra  (91,45% VCK) là 2.887 và 2.715 kcal. Nguồn năng lượng này là tương đương với bột cá biển.

Từ khóa: Tiêu hóa, gà thịt, bột cá tra, amino axit và năng lượng

Chi tiết tại đây

Xác định tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ của bột cá tra làm thức ăn cho gà lương phượng nuôi thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn