Xác định tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi biểu kiến và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh Nitơ của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gà thịt lông màu Thứ hai, 07/11/2016 - 16:23

Phan Văn Sỹ, Lã Văn Kính và Trần Quốc Việt

Tóm tắt

Thí nghiệm này được tiến hành trên 210 con gà trống Lương Phượng đã được cắt bỏ manh tràng có khối lượng trung bình 558 gam/ con, được bố trí ngẫu nhiên vào các cũi trao đổi chất với lặp lại 5 lần và 3 khẩu phần. Các khẩu phần được sử dụng trong thí nghiệm gồm: (1) Khẩu phần cơ sở; (2) Khẩu phần thí nghiệm thóc: 80% khẩu phần cơ sở và 20% thóc tính theo khối lượng và (3) khẩu phần thí nghiệm gạo lật: 60% khẩu phần cơ sở và 40 % gạo lật tính theo khối lượng, thời gian thí nghiệm là 7 ngày (4 ngày thích ghivà 3 ngày thu mẫu) để xác định tỷ lệ tiêu hoá vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, béo thô, xơ thô, khoáng và dẫn xuất không chứa nitơ và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật (giống IR50404). Kết quả thí nghiệm cho thấy thóc có tỷ lệ tiêu hoá vật chấ tkhô, chất hữu cơ, protein thô, béo thô, xơ thô, khoáng và dẫn xuất không chứa nitơ lần lượt là: 72,80; 77,50; 72,31; 64,77; 35,47 60,23 và 83,29% . Năng lượng trao đổi biểu kiến và năng lượng trao đổi biểu kiến hiệu chỉnh của 1 kg thóc (88,81% VCK) là 2.876 và 2.570 kcal. Gạo lật có tỷ lệ tiêu hoá vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, béo thô, xơ thô, khoáng và dẫn xuất không chứa nitơ lần lượt là: 74,15; 87,82; 79,63; 79,74; 46,42; 62,54 và 89,96%. Năng lượng trao đổi biểu kiến và năng lượng trao đổi biểu kiến hiệu chỉnh 1 kg gạo lật (87,81% VCK) là 3.212 và 3.041 kcal.

Từ khoá: tiêu hoá, biểu kiến, gà thịt, thóc, gạo lật, năng lượng trao đổi

Xác định tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi biểu kiến và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh Nitơ của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gà thịt lông màu Thứ hai, 07/11/2016 - 16:23

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn