Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn ngoại nuôi thịt

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

TÓM TẮT

Tổng cộng có 64 lợn thịt (Yorkshire x Landrace x Duroc) ở 70 ngày tuổi được chọn và chia thành 4 nghiệm thức, 16 con lợn /nghiệm thức và 1 con lợn /ô chuồng trong một thí nghiệm thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên. Ở nghiệm thức 1; nghiệm thức 2; nghiệm thức 3; nghiệm thức 4, vitamin và khoáng chất được cung cấp lần lượt theo khuyến cáo của NRC (2012)(NRC); 200% vitamin và 10% chất khoáng của NRC (200% NRC); 300% vitamin và 20% chất khoáng của NRC (300% NRC); 400% vitamin và 30% chất khoáng của NRC (400% NRC), tương ứng. Lợn trong mỗi nghiệm thức được lựa chọn đồng đều về giống, giới tính, trọng lượng ban đầu. Mật độ dinh dưỡng khẩu phần như năng lượng, axit amin theo khuyến cáo NRC (2012)và như nhau giữa các nghiệm thức. Thức ăn thí nghiệm ở dạng bột và chế độ cho ăn tự do. Nước uống được cung cấp bởi núm tự động ở chế độ uống tự do.Kết quả cho thấy tăng hàm lượng vitamin và khoáng trong khẩu phần theo khuyến cáo của NRC (2012) đã cải thiện trọng lượng, hiệu quả thức ăn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng. Tuy nhiên,chất lượng thịt lợn chưa được cải thiện. Khẩu phần tốt nhất cho lợn vỗ béo nên có nên có mật độ dinh dưỡng như ở nghiệm thức 3.

Từ khóa: vitamin, khoáng vi lượng, lợn ngoại, nhu cầu

Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn ngoại nuôi thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn