Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà đẻ thương phẩm

TÓM TẮT

Tổng cộng có 468 gà đẻ (Lương Phượng) ở 23 tuần tuổi được chọn và bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn thành 4 nghiệm thức, 3 ô / nghiệm thức và 39 con gà đẻ / ô (35 con gà mái và 4 con gà trống). Ở nghiệm thức 1; nghiệm thức 2; nghiệm thức 3; nghiệm thức 4, vitamin và khoáng chất được cung cấp trong khẩu phần lần lượt theo khuyến cáo NRC (1994 (NRC)); 200% vitamin và 10% chất khoáng của NRC (200% NRC); 300% vitamin và 20% chất khoáng của NRC (300% NRC); 400% vitamin và 30% chất khoáng của NRC (400% NRC). Gà trong mỗi nghiệm thức được lựa chọn đồng đều về giống, giới tính và trọng lượng ban đầu. Mật độ dinh dưỡng khẩu phần như năng lượng, axit amin theo khuyến cáo NRC (1994) và tương tự giữa các nghiệm thức. Thức ăn thí nghiệm dạng bột và được cho ăn hạn chế theo tỷ lệ đẻ. Nước uống được cung cấp bởi núm uống bán tự động theo chế độ uống tự do. Kết quả cho thấy tăng lượng vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn so với khuyến cáo NRC (1994) đã cải thiện sản lượng trứng, hiệu quả thức ăn cho 10 trứng, màu sắc lòng đỏ trứng và đơn vị Haugh. Tuy nhiên, trọng lượng trứng, độ dày vỏ trứng, tỷ lệ lòng đỏ và tỷ lệ lòng trắng đã không được cải thiện. Khẩu phần ăn tốt nhất cho gà đẻ là khẩu phần ăn của thí nghiệm 4.

Từkhóa: vitamin, khoáng vi lượng, gà đẻ, nhu cầu 

Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà đẻ thương phẩm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn