Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài, Nguyễn Văn Hợp, Lã Thị Thanh Huyền và Trần Quốc Việt

Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Chi tiết

Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn