Vịt giống Bố Mẹ siêu thịt

Yêu cầu gọi lại
Số điện thoại
Số lượng
Vịt giống bố mẹ siêu thịt
  • Số lượng vịt bố mẹ chuyển giao: 200-250 ngàn con giống bố mẹ 
  •  Khối lượng cơ thể vào đẻ: Vịt trống 4 kg/con, Vịt mái: 3,45 kg/c
  • Tuổi đẻ: 24-25 tuần tuổi.
  • Năng suất trứng của vịt bố mẹ đạt tới 210 quả/mái/42 tuần đẻ. 
  • Khối lượng trứng:88-90 gram/quả.
  • Tỷ lệ phôi: 95%, tỷ lệ nở trên tổng số trứng ấp 74%.
  • Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng: 3,65 kg    
Bình luận của bạn
*