Thư viện

Danh mục nguồn tin truy cập được từ xa- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Danh mục nguồn tin truy cập được từ xa- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

06/13/18
Các kỹ thuật đánh  giá khả năng tiêu hóa năng lượng, axit amin, phôt-pho và canxi trong nguyên liệu thức ăn heo

Các kỹ thuật đánh giá khả năng tiêu hóa năng lượng, axit amin, phôt-pho và canxi trong nguyên liệu thức ăn heo

Fengrui Zhang, Olayiwola Adeola

08/02/18
Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Thanh Vân

12/25/18
Hiện trạng chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng

Hiện trạng chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng

Đậu Văn Hải, Lê Phan Dũng và Nguyễn Thị Hồng Trinh

12/17/18
Đánh giá năng suất, chất lượng của hai giống cỏ sả lá lớn trồng thâm canh tại hộ đồng bào dân tộc ít người của tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá năng suất, chất lượng của hai giống cỏ sả lá lớn trồng thâm canh tại hộ đồng bào dân tộc ít người của tỉnh Đắk Lắk

Đậu Văn Hải và Nguyễn Trọng Cường

12/17/18
Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh và Đinh Thị Quỳnh Liên

12/17/18
Khảo sát kiến thức của nông dân tại Long An và Tây Ninh về khả năng phân biệt bệnh lở mồm long móng với các bệnh khác ở trâu bò thịt bằng phương pháp dịch tễ học có sự tham gia

Khảo sát kiến thức của nông dân tại Long An và Tây Ninh về khả năng phân biệt bệnh lở mồm long móng với các bệnh khác ở trâu bò thịt bằng phương pháp dịch tễ học có sự tham gia

Phan Đặng Quế Phương, Trương Đình Bảo và Nguyễn Ngọc Hải

12/17/18
Thông tin về Luận văn - Luận án Thạc sĩ/Tiến sĩ ở Việt Nam

Thông tin về Luận văn - Luận án Thạc sĩ/Tiến sĩ ở Việt Nam

08/02/18
Danh mục sách chuyên ngành bằng tiếng Anh

Danh mục sách chuyên ngành bằng tiếng Anh

08/02/18
Một số tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis

Một số tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis

06/14/18

Thư viện

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn