Video

Đánh giá năng suất, chất lượng của hai giống cỏ sả lá lớn trồng thâm canh tại hộ đồng bào dân tộc ít người của tỉnh Đắk Lắk

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:09

Đậu Văn Hải và Nguyễn Trọng Cường

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ - Viện Chăn nuôi

Tác giả để liên hệ: ThS. Đậu Văn Hải, Bộ môn Môi trường và Sức khỏe Vật nuôi;

ĐT: 0918088570; E-mail: hai.dauvan@iasvn.vn

ABSTRACT

Evaluation of performance and quality of two varieties of grass TD58 (Panicum maximum cv TD58) and Mombasa (Panicum maximum Mombasa) in M'Drak, EaKar and Krong Bong districts, Dak Lak.

One study aimed at evaluation of performance and quality of two varieties of grass TD58 (Panicum maximum cv TD58) and Mombasa (Panicum maximum Mombasa) was conducted in M'Drak, EaKar and Krong Bong districts, Dak Lak. Experiments was arranged in a randomized complete design (RCD) with 250m2/lot/variety with watering in dry season) and 250m2/lot/variety with no watering in dry season) and three replicates. Amount of fertilizer used for the experiment included: 40 tons/ha/year of organic manure, 250 kg/ha/year of P2O5, 150kg/ha/year of K2O, 500kg/ha/year of lime and 800 kg/ha/year of urea. The first cut was at 60 days after planting grass and subsequent cuts were obtained at 35 days interval.

The results obtained showed that green yield of TD58 was 280 tones/ha/year, which was less than of that of Mombasa grass (325 tones/ha/yea)r (P<0.05). Dry matter and crude protein yields of Mombasa grass were 67.12 tones/ha/year and 7.80 tones/ ha/year, respectively which were rather higher than dry matter yield (57.42 tones/ha/year) and crude protein yield (6.58 ton/ha/year) of TD58 (P <0.050). Two varieties of grass Mombasa (Panicum maximum Mombasa) and TD58 (Panicum maximum cv TD58) seemed to adapt , grow well and give high yields in irrigated farming conditions in households of  ethnic people in Dak Lak

Key words: Grass variety, TD58, Mombasa, chemical composition of grass, chemical composition of soil, yield.

Tải xuống tại đây


Trở lại      In      Số lần xem: 500
Tin tức khác
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1895287
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD