Thư viện

Tác dụng của chế phấm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt

Tác dụng của chế phấm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt

Phạm Tất Thắng, Lã Văn  Kính

01/03/19
Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Tien Dat, Lã Văn Kính, Dan Thuy Hang
Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Cuong, Hoang Thanh Huong, Trinh Van Lau
 

12/26/18
Danh mục bài báo

Danh mục bài báo

01/04/19
Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

10/22/18
Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

C.C.Cardoso, V.Peripolli, S.A.Amador, E.G.Brandão, G.I.F.Esteves, C.M.Z.Sousa, M.F.M.S.França, F.G.Gonçalves, F.A.Barbosa, T.C.Montalvão, C.F.Martins, A.M. Fonsec, Neto, C.McManus

10/16/18
Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Liam Polsky and Marina A. G. von Keyserlingk

10/16/18
Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

De Vliegher S1, Fox LK, Piepers S, McDougall S, Barkema HW.

09/11/18
AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AFZ – Association Française de Zootechnie / French Feed Database 

09/04/18
Bảng: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn gia cầm

Bảng: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn gia cầm

M.C. Blok và R.A. Dekker

09/04/18
Khái niệm protein lý tưởng trong chăn nuôi bò thịt

Khái niệm protein lý tưởng trong chăn nuôi bò thịt

Andreas Lemme

08/17/18

Thư viện

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn