Thư viện

Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài, Nguyễn Văn Hợp, Lã Thị Thanh Huyền và Trần Quốc Việt

01/03/19
Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lợn thịt

Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lợn thịt

Phạm Tất Thắng, Lã Văn Kính

01/03/19
Tác dụng của chế phấm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt

Tác dụng của chế phấm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt

Phạm Tất Thắng, Lã Văn  Kính

01/03/19
Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Tien Dat, Lã Văn Kính, Dan Thuy Hang
Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Cuong, Hoang Thanh Huong, Trinh Van Lau
 

12/26/18
Danh mục bài báo

Danh mục bài báo

01/04/19
Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

10/22/18
Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

C.C.Cardoso, V.Peripolli, S.A.Amador, E.G.Brandão, G.I.F.Esteves, C.M.Z.Sousa, M.F.M.S.França, F.G.Gonçalves, F.A.Barbosa, T.C.Montalvão, C.F.Martins, A.M. Fonsec, Neto, C.McManus

10/16/18
Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Liam Polsky and Marina A. G. von Keyserlingk

10/16/18
Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

De Vliegher S1, Fox LK, Piepers S, McDougall S, Barkema HW.

09/11/18
AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AFZ – Association Française de Zootechnie / French Feed Database 

09/04/18

Thư viện

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn