Thư viện

Đánh giá năng suất, chất lượng thịt trong mô hình chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Đánh giá năng suất, chất lượng thịt trong mô hình chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Đậu Văn Hải, Nguyễn Duy Khánh, Lê Bá Chung Nguyễn Thị Hồng Trinh

07/10/19
Tương quan giữa các tính trạng thân thịt của vịt chuyên thịt SM

Tương quan giữa các tính trạng thân thịt của vịt chuyên thịt SM

Lê Thanh Hải và Dương Xuân Tuyển

07/10/19
Xác định tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ của bột cá tra làm thức ăn cho gà lương phượng nuôi thịt

Xác định tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ của bột cá tra làm thức ăn cho gà lương phượng nuôi thịt

Phan Văn Sỹ và Phạm Huỳnh Ninh

07/01/19
Nghiên cứu sản xuất bột mỡ cá tra bằng công nghệ vi bao với gluten và maltodextrin sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

Nghiên cứu sản xuất bột mỡ cá tra bằng công nghệ vi bao với gluten và maltodextrin sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

Phạm Huỳnh Ninh, Hà Thị Thanh Hương, Nguyễn Duy Khánh Phan Văn Sỹ

07/01/19
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens

Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens

Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang,  Jiaqi Li, Xiquan Zhang, and Zhe Zhang
 

06/27/19
Oil supplementation improved growth and diet digestibility in goats and sheep fed fattening diet

Oil supplementation improved growth and diet digestibility in goats and sheep fed fattening diet

Su Chui Len Candyrine, Mohammad Faseleh Jahromi, Mahdi Ebrahimi, Wei Li Chen,  Siamak Rezaei, Yong Meng Goh, Norhani Abdullah and Juan Boo Liang
 

06/27/19
Analysis of genetic characteristics of pig breeds using information on single nucleotide polymorphisms

Analysis of genetic characteristics of pig breeds using information on single nucleotide polymorphisms

Sang-Min Lee, Jae-Don Oh, Kyung-Do Park and Kyoung-Tag Do

06/27/19
Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs

Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs

Quan Hai Nguyen, Phung Dinh Le, Channy Chim, Ngoan Duc Le and Veerle Fievez

06/27/19
Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi

Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi

Đậu Văn Hải, Phạm Minh Quân, Lê Bá Chung và Nguyễn Thị Hồng Trinh

06/27/19
Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Đậu Văn Hải, Phạm Minh Quân, Lê Bá Chung và Nguyễn Thị Hồng Trinh

06/27/19

Thư viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn