Thư viện

Giá trị sử dụng sinh học tương đối của muối canxi của chất tương tự methionine (MHA_CA) so với DL-Methionine về khả năng tích lũy ni-tơ ở lợn sau cai sữa

Giá trị sử dụng sinh học tương đối của muối canxi của chất tương tự methionine (MHA_CA) so với DL-Methionine về khả năng tích lũy ni-tơ ở lợn sau cai sữa

Lã Văn Kính, John Htoo, Nguyễn Văn Phú, Đoàn Vĩnh, Lã Thị Thanh Huyền

01/04/19
Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao xuyên tâm liên - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao xuyên tâm liên - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Phan Thị Tường Vi, Trần Thị Tuệ Hương

01/04/19
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Phan Thị Tường Vi, Lã Thị Thanh Huyền

01/04/19
Nghiên cứu tác dụng của việc bổ sung đồng thời các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây xuyên tâm liên - bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Nghiên cứu tác dụng của việc bổ sung đồng thời các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây xuyên tâm liên - bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

01/03/19
Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm thảo dược để thay thế kháng sinh trong thức ăn gà đẻ

Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm thảo dược để thay thế kháng sinh trong thức ăn gà đẻ

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

01/03/19
Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, quế và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn cai sữa

Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, quế và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn cai sữa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú và Lã Thị Thanh Huyền

01/03/19
Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Lã Văn Kính, Phạm Ngọc Thảo, Vương Nam Trung và Đoàn Vĩnh

 

01/03/19
Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, bọ mắm và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, bọ mắm và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú và Lã Thị Thanh Huyền

01/03/19
Nutrition, feeds and feeding for pig production in Vietnam: Current status  and future research – A review

Nutrition, feeds and feeding for pig production in Vietnam: Current status and future research – A review

La Van Kinh, Tran Quoc Viet, Vuong Nam Trung, Dinh Van Cai, Nguyen Thanh Van 

01/03/19
Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm

Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Thu Hương, Chung Thị Mỹ Duyên

01/03/19

Thư viện

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn