Thư viện

Thuốc thú y. Tập III

Thuốc thú y. Tập III

Thứ tư, 17/08/2016 - 15:06

Tác giả: Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong

NXB Nông Nghiệp

Chi tiết
Văc xin trong thú y

Văc xin trong thú y

Thứ tư, 17/08/2016 - 15:04

Tác giả: Võ Thị Trà An, Võ Ngọc Bảo

NXB Nông Nghiệp

Chi tiết
Nguyên lý môn giun tròn thú y. Tập 2

Nguyên lý môn giun tròn thú y. Tập 2

Thứ tư, 17/08/2016 - 15:02

NXB Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Thú y Bệnh học đại cương

Thú y Bệnh học đại cương

Thứ tư, 17/08/2016 - 15:00

Tác giả: TS. Nguyễn Vân Khanh

NXB: Nông Nghiệp

Chi tiết
Nuôi dê sữa và dê thịt

Nuôi dê sữa và dê thịt

Thứ tư, 17/08/2016 - 14:52

Tác giả: Nguyễn Thiện, Đinh Văn Hiến

NXB: Nông Nghiệp

Chi tiết
Bài giảng về quyền lợi động vật

Bài giảng về quyền lợi động vật

Thứ tư, 10/08/2016 - 09:31

Nhập môn Animal Welfare

1. Giới thiệu về Animal welfare

2.Đánh giá animal welfare và “5 Không”

3.Đánh giá animal welfare theo sinh lý học (1)

4.Đánh giá animal welfare theo sinh lý học (2)

5.Đánh giá animal welfare theo bệnh tật và sức sản xuất

6.Đánh giá animal welfare theo tập tính (1)

7.Đánh giá animal welfare theo tập tính (2)

8.Đánh giá theo đàn và quản lý AW

9.Thức ăn và animal welfare

10.Giới thiệu về đạo đức animal welfare 

...

Chi tiết
Niên giám thống kê 2015 (toàn quốc)

Niên giám thống kê 2015 (toàn quốc)

Thứ sáu, 05/08/2016 - 09:34

Sách niên giám thống kê năm 2015 Việt Nam là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản năm 2016, niên giám thống kê cả nước năm 2014 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách niên giám thống kê 2015 cả nước còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

Chi tiết
Niên giám thống kê 2014 (toàn quốc)

Niên giám thống kê 2014 (toàn quốc)

Thứ sáu, 05/08/2016 - 09:44

Sách niên giám thống kê năm 2014 Việt Nam là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản năm 2015, niên giám thống kê cả nước năm 2013 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách niên giám thống kê 2014 cả nước còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

Chi tiết
Thông tin Khoa học - Kỹ thuật

Thông tin Khoa học - Kỹ thuật

Thứ sáu, 03/06/2016 - 09:47 Chi tiết
Thông tin Khoa học & Công nghệ

Thông tin Khoa học & Công nghệ

Thứ sáu, 03/06/2016 - 09:43 Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  2
 Tất cả:  1895232
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD