Thư viện

DMOZ – Open Directory Project

DMOZ – Open Directory Project

06/14/18
Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

06/14/18
Viện Xuất Bản Tài Liệu Số Đa ngành (MDPI)

Viện Xuất Bản Tài Liệu Số Đa ngành (MDPI)

06/14/18
JSTOR

JSTOR

06/14/18
Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)

06/14/18
Mạng KH & CN Việt Nam

Mạng KH & CN Việt Nam

06/14/18
Một số tạp chí miễn phí từ cơ sở dữ liệu Science Direct

Một số tạp chí miễn phí từ cơ sở dữ liệu Science Direct

06/14/18
Thư viện nông nghiệp quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ

Thư viện nông nghiệp quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ

06/14/18
Một số tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis

Một số tạp chí miễn phí của NXB Taylor & Francis

06/14/18
Danh mục sách chuyên ngành bằng tiếng Anh

Danh mục sách chuyên ngành bằng tiếng Anh

08/02/18

Thư viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn