Thư viện

Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh và Đinh Thị Quỳnh Liên

12/17/18
Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Thanh Vân

12/25/18
Association of cGH, IGF-I and Pit1 gene polymorphisms with growth performance and carcass traits in Thai broilers

Association of cGH, IGF-I and Pit1 gene polymorphisms with growth performance and carcass traits in Thai broilers

MSc. Nguyen Thi Lan Anh -  Khon Kaen University

06/14/18
DMOZ – Open Directory Project

DMOZ – Open Directory Project

06/14/18
Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

06/14/18
Viện Xuất Bản Tài Liệu Số Đa ngành (MDPI)

Viện Xuất Bản Tài Liệu Số Đa ngành (MDPI)

06/14/18
JSTOR

JSTOR

06/14/18
Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)

06/14/18
Mạng KH & CN Việt Nam

Mạng KH & CN Việt Nam

06/14/18
Một số tạp chí miễn phí từ cơ sở dữ liệu Science Direct

Một số tạp chí miễn phí từ cơ sở dữ liệu Science Direct

06/14/18

Thư viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn