Thư viện

Hiện trạng chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng

Hiện trạng chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:09

Đậu Văn Hải, Lê Phan Dũng và Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chi tiết
Khả năng sản xuất của lợn đực (Duroc x Pietrain), (Duroc x Landrace) và Duroc tại Gia Lai

Khả năng sản xuất của lợn đực (Duroc x Pietrain), (Duroc x Landrace) và Duroc tại Gia Lai

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:10

Lê Bá Chung (1), Đậu Văn Hải (1), Đoàn Xuân Soạn (2), Nguyễn Hữu Cường (3)  và Phạm Thế Huệ (4)

Chi tiết
Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu đậu nành vào khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản của lợn nái thuần Đan Mạch giai đoạn nuôi con

Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu đậu nành vào khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản của lợn nái thuần Đan Mạch giai đoạn nuôi con

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:39

Phan Thị Tường Vi, Vương Nam Trung, Nguyễn Hữu Tỉnh, Hoàng Thị Xuân Nguyên và Nguyễn Ngọc Thanh Yên

Chi tiết
Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần  đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:37

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung, Phan Thị Tường Vi và Phạm Ngọc Thảo

Chi tiết
Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin  cho lợn ngoại nuôi thịt

Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn ngoại nuôi thịt

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:36

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

Chi tiết
Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin  cho gà đẻ thương phẩm

Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà đẻ thương phẩm

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:36

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

Chi tiết
Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn nái ngoại nuôi con

Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn nái ngoại nuôi con

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:08

Vương Nam Trung, Phan Văn Sỹ và Lê Hoàng Bảo Vi

 

Chi tiết
Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà thịt thương phẩm

Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà thịt thương phẩm

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:07

Vương Nam Trung, Phan Văn Sỹ và Lê Hoàng Bảo Vi

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1873727
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD