Thư viện

Tập hợp và cùng biểu hiện nhiều gene mã hóa cho nhiều enzyme chịu nhiệt trong e. coli, ứng dụng trong sinh chuyển hóa in vitro

Tập hợp và cùng biểu hiện nhiều gene mã hóa cho nhiều enzyme chịu nhiệt trong e. coli, ứng dụng trong sinh chuyển hóa in vitro

Phạm Huỳnh Ninh, Kohsuke Hond, Takaaki Sakai, Kenji Okano và Hisao Ohtake

12/17/18
Kết quả điều tra quản lý chất thải chăn nuôi heo tại xã gia kiệm, thống nhất, đồng nai

Kết quả điều tra quản lý chất thải chăn nuôi heo tại xã gia kiệm, thống nhất, đồng nai

Lã Văn Kính, Nguyễn Thanh Vân, Lê Phan Dũng, Đậu Văn Hải, Lê Đình Phùng, Jaap Schröder và Theun Vellinga

12/17/18
Ảnh hưởng thời gian để khô sau khi sát trùng đến mức độ tồn tại các loại vi khuẩn gây bệnh

Ảnh hưởng thời gian để khô sau khi sát trùng đến mức độ tồn tại các loại vi khuẩn gây bệnh

Lã Văn Kính và Nguyễn Thanh Vân

12/17/18
Ảnh hưởng của việc làm sạch chất hữu cơ đến sự tồn tại của vi khuẩn gây bệnh trên ủng

Ảnh hưởng của việc làm sạch chất hữu cơ đến sự tồn tại của vi khuẩn gây bệnh trên ủng

Lã Văn Kính và Nguyễn Thanh Vân

06/15/18
Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến tỷ lệ mỡ giắt ở thịt lợn năng suất cao

Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến tỷ lệ mỡ giắt ở thịt lợn năng suất cao

Lê Phạm Đại, Trần Vân Khánh, Phạm Sỹ Tiệp và Phạm Tất Thắng

12/17/18
Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gia cầm

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gia cầm

Lã Văn Kính, Phan Văn Sỹ, Vương Nam Trung và Trần Quốc Việt

12/17/18
Ảnh hưởng của các mức khoáng vi lượng, vitamin và cân bằng điện giải khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt

Ảnh hưởng của các mức khoáng vi lượng, vitamin và cân bằng điện giải khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung và Phạm Ngọc Thảo

12/17/18
Nghiên cứu hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Nghiên cứu hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Đoàn Đức Vũ, Trần Văn Trưng và Lê Thị Kim Trân

12/17/18
Ảnh hưởng của tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Ảnh hưởng của tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Đoàn Đức Vũ, Giang Vi Sal và Nguyễn Thị Thủy Tiên

06/15/18
Khảo sát ảnh hưởng của hỗn hợp bổ sung vỏ măng cụt và tỏi đến khả năng lên men dịch dạ cỏ bằng phương pháp Sinh Khí In Vitro

Khảo sát ảnh hưởng của hỗn hợp bổ sung vỏ măng cụt và tỏi đến khả năng lên men dịch dạ cỏ bằng phương pháp Sinh Khí In Vitro

Nguyễn Thi Hồng Trinh và Metha Wanapat

12/17/18

Thư viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn