Tạp chí khoa học

Characterization of pork patties containing  dry radish (Raphanus sativus) leaf and roots

Characterization of pork patties containing dry radish (Raphanus sativus) leaf and roots

Su-Jin Ahn, Hyung Joo Kim, Nayeon Lee and Chi-Ho Lee
 

07/22/19
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens

Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens

Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang,  Jiaqi Li, Xiquan Zhang, and Zhe Zhang
 

06/27/19
Oil supplementation improved growth and diet digestibility in goats and sheep fed fattening diet

Oil supplementation improved growth and diet digestibility in goats and sheep fed fattening diet

Su Chui Len Candyrine, Mohammad Faseleh Jahromi, Mahdi Ebrahimi, Wei Li Chen,  Siamak Rezaei, Yong Meng Goh, Norhani Abdullah and Juan Boo Liang
 

06/27/19
Analysis of genetic characteristics of pig breeds using information on single nucleotide polymorphisms

Analysis of genetic characteristics of pig breeds using information on single nucleotide polymorphisms

Sang-Min Lee, Jae-Don Oh, Kyung-Do Park and Kyoung-Tag Do

06/27/19
Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs

Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs

Quan Hai Nguyen, Phung Dinh Le, Channy Chim, Ngoan Duc Le and Veerle Fievez

06/27/19
Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

Kỷ yếu Hội nghị dê sữa Á Úc lần thứ tư tại ĐH Trà Vinh

10/22/18
Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

Phản ứng sinh lý của bò Zêbu đối với stress nhiệt

C.C.Cardoso, V.Peripolli, S.A.Amador, E.G.Brandão, G.I.F.Esteves, C.M.Z.Sousa, M.F.M.S.França, F.G.Gonçalves, F.A.Barbosa, T.C.Montalvão, C.F.Martins, A.M. Fonsec, Neto, C.McManus

10/16/18
Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Ảnh hưởng của stress nhiệt ở bò sữa

Liam Polsky and Marina A. G. von Keyserlingk

10/16/18
Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

Bệnh viêm vú ở bò sữa cái tơ: Bản chất, ảnh hưởng, ngăn chăn và kiểm soát

De Vliegher S1, Fox LK, Piepers S, McDougall S, Barkema HW.

09/11/18
AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AmiPig: Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa của các axit amin trong nguyên liệu thức ăn heo

AFZ – Association Française de Zootechnie / French Feed Database 

09/04/18

Tạp chí khoa học

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn