Tài liệu Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y- Chương thiết kế thí nghiệm

Chương này sẽ đề cập đến 3 kiểu thí nghiệm:

- Thiết kế thí nghiệm ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD)

- Thiết kế thí nghiệm khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB)

- Thiết kế thí nghiệm ô vuông La Tinh

Nội dung cụ thể

Tài liệu Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y- Chương thiết kế thí nghiệm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn