Tài liệu phương pháp thí nghiệm thống kê - Chương kiểm tra giả thuyết và lực thống kê

Nội dung giới thiệu một số kiến thức liên quan đến giả thuyết, kiểm tra giả thuyết, sai sót loại I, sai sót loại II, lực thống kê và số lần lặp lại cần thiết

Nội dung cụ thể

Tài liệu phương pháp thí nghiệm thống kê - Chương kiểm tra giả thuyết và lực thống kê

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn