Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Hải

Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thời gian thực hiện: 2017 - 2019

Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn