Sản xuất thử 03 chế phẩm thảo dược IAS-1; IAS-2; IAS-3 dùng để thay thế một phần kháng sinh trong phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Phú

Thời gian thực hiện: 2013 - 2014

Mục  tiêu đề tài:

  • Hoàn thiện quy trình sản xuất 3 chế phẩm Thảo dược IAS-1; IAS-2; IAS-3 dùng để thay thế một phần kháng sinh trong phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà.
  • Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và gà sử dụng 3 chế phẩm Thảo dược IAS-1; IAS-2; IAS-3 để thay thế kháng sinh trong phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà nhằm nâng cao năng suất và giảm giá thành sản phẩm so với sử dụng kháng sinh.
  • Sản xuất được 4 tấn thảo dược dạng bột hỗn hợp đã được phối trộn.

Nội dung đề tài:

  • Nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm.
  • Sản xuất thử sản phẩm
  • Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và gà sử dụng chế phẩm thảo dược của dự án

Dự kiến sản phẩm:

  • 3 chế phẩm thảo dược IAS-1, IAS-2 và IAS-3 ở dạng bột hỗn hợp đã được phối trộn có tác dụng phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà với tổng khối lượng khoảng 4 tấn.
  • 2 qui trình sản xuất trong đó: 1 qui trình chiết xuất chung cho các loại cao và 1 qui trình bào chế chung cho các sản phẩm IAS ở quy mô bán công nghiệp (dạng bột).
  • Báo cáo kết quả của các mô hình chăn nuôi.
  • Bảng kết quả kết quả xác định mức độ kháng khẩn (MIC), định tính, định lượng của cao chiết.

Sản xuất thử 03 chế phẩm thảo dược IAS-1; IAS-2; IAS-3 dùng để thay thế một phần kháng sinh trong phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn