Phân lập một số thực khuẩn thể(Bacteriophages) có khả năng loại trừ vi khuẩn E.coli gây bệnh đường hô hấp trên gà

Chi tiết

Phân lập một số thực khuẩn thể(Bacteriophages) có khả năng loại trừ vi khuẩn E.coli gây bệnh đường hô hấp trên gà

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn