Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống lai YL va LY nuôi dưỡng ở miền Nam

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phú và Phan Văn Sỹ

Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống lai YL va LY nuôi dưỡng ở miền Nam

Chi tiết

Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống lai YL va LY nuôi dưỡng ở miền Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn