Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn nái ngoại nuôi con

Vương Nam Trung, Phan Văn Sỹ và Lê Hoàng Bảo Vi

TÓM TẮT

Tổng cộng có 20 lợn nái đẻ (Yorkshire x Landrace) đã được lựa chọn và được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn thành 4 nghiệm thức, 5 nái/ nghiệm thức và 1 nái/ ô. Ở nghiệm thức 1; nghiệm thức 2; nghiệm thức 3; nghiệm thức 4, vitamin và khoáng chất được cung cấp trong khẩu phần lần lượt theo khuyến cáo NRC (2012) (NRC); 200% vitamin và 110% chất khoáng của NRC (200% NRC); 300% vitamin và 120% chất khoáng của NRC (300% NRC); 400% vitamin và 130% chất khoáng của NRC (400% NRC). Lợn nái trong từng nghiệm thức được lựa chọn đồng đều về giống, lứa đẻ (2 hoặc lứa thứ 3), đực phối (Duroc) và cùng điều kiện chăm sóc. Mật độ dinh dưỡng khẩu phần như năng lượng, axit amin theo khuyến cáo của NRC (2012) và tương tự giữa các nghiệm thức. Thức ăn thí nghiệm ở dạng bột với lượng cho ăn ở nái mang thai là 2,7 kg/ con ăn từ 14 ngày trước ngày đẻ và cho nái đẻ ăn tự do. Nước uống cung cấp bởi núm tự động. Kết quả cho thấy tăng lượng vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn theo khuyến cáo của NRC (2012) đã cải thiện được tăng trọng lợn con và hiệu quả thức ăn; giảm trọng lượng bị mất trong quá trình cho con bú cũng như thời gian lên giống lại sau khi cai sữa và tăng lượng hàm lượng vitamin trong sữa lợn nái. Hàm lượng vitamin và các chất khoáng trong khẩu phần ăn của lợn nái tốt nhất là 300% và 120% so với khuyến cáo của NRC-2012.

Từ khóa: vitamin, khoáng vi lượng, nái đẻ, nhu cầu

Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn nái ngoại nuôi con

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn