Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà thịt thương phẩm

Vương Nam Trung, Phan Văn Sỹ và Lê Hoàng Bảo Vi

TÓM TẮT

Tổng cộng có 200 gà thịt (Lương Phượng) 1 ngày tuổi đã được chọn và được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn thành 4 nghiệm thức, 10 ô/ nghiệm thức và 5 con gà / ô (4 x 10 x 5). Ở nghiệm thức1; nghiệm thức 2; nghiệm thức 3; nghiệm thức4, vitamin và khoáng chất được cung cấp trong khẩu phần tương ứng theo khuyến cáo NRC (1994 (NRC)); 200% vitamin và 110% chất khoáng của NRC (200% NRC); 300% vitamin và 120% chất khoáng của NRC (300% NRC); 400% vitamin và 130% chất khoáng của NRC (400% NRC). Gà con trong mỗi nghiệm thức đã được lựa chọn đồng đều về giống, giới tính (phân biệt giữa con trống và mái ở 1 ngày tuổi), trọng lượng ban đầu và có điều kiện chăm sóc. Mật độ dinh dưỡng khẩu phần như năng lượng, axit amin đạt chuẩn NRC (1994) được đề nghị và tương tự như nghiệm thức. Thức ăn được cho ăn tự do ở dạng bột bằng máng dài. Nước uống được cung cấp bởi núm uống bán tự động. Kết quả cho thấy tăng lượng vitamin và khoáng vi lượng trong khẩu phần ăn so với sự khuyến cáo NRC (1994) đã cải thiện được trọng lượng cơ thể, tăng trọng hàng ngày, hiệu quả thức ăn và tỷ lệ chết nhưng không cải thiện được chất lượng thịt. Các vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn của gà thịt Lương Phượng nên là 400% và 130% so với khuyến cáo của NRC-1994.

Từ khóa: vitamin, khoáng vi lượng, gà thịt, nhu cầu

Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà thịt thương phẩm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn