Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao

Chủ trì: PGS. Đinh Văn Cải

Thời gian thực hiện: 2011-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Mục tiêu đề tài:

          Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng suất của bò sữa cao sản (bò lai và bò thuần HF) nuôi tại các vùng sinh thái, kinh tế - xã hội khác nhau lên thêm 10%.

          Mục tiêu cụ thể của đề tài (theo RD):

-         Thực trạng tiêu chuẩn, khẩu phần, chế độ nuôi dưỡng và năng suất của đàn bò lai 75 HF và bò thuần HF nuôi tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

-         Tiêu chuẩn ăn (Vật chất khô DM, năng lượng NEL và protein RDP/RUP) phù hợp với bò lai >75% HF và HF thuần trong giai đoạn cuối mang thai và các giai đoạn của chu kỳ sữa.

-         Một số dạng khẩu phần và chế độ ăn phù hợp với bò lai >75% HF và HF thuần cao sản nuôi tại các vùng sinh thái, kinh tế xã hội khác nhau.

-         Có 3 mô hình chăn nuôi bò sữa cao sản áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới của đề tài với chi phí thấp nhất và cho năng suất sữa tăng >10%.

Nội dung đề tài:

-         Đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sữa

-         Phân tích thức ăn hoàn thiện bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn

-         Nghiên cứu tiêu chuẩn ăn cho bò thuần HF và bò lai HF

-         Nghiên cứu chế độ ăn

-         Nghiên cứu khẩu phần ăn

-         Xây dựng bảng nhu cầu dinh dưỡng và các dạng khẩu phần ăn cho bò khối lượng 550 kg

-         Xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa

Kết quả đạt được: 

-         Qua khảo sát thực trạng nuôi dưỡng đàn bò sữa cao sản tại các hộ chăn nuôi nhỏ trên cả nước cho thấy: Khẩu phần bò vắt sữa có tỷ lệ thức ăn tinh trung bình dao động từ 48-52% chất khô khẩu phần. Nhiều cá thể được nuôi bởi khẩu phần tới 74-75% thức ăn tinh. Khẩu phần nuôi bò vắt sữatrung bình có năng lượng (NEL) thiếu khoảng 5% và CP thiếu khoảng 10% so với tiêu chuẩn NRC (1988).

-         Đã đề xuất được 7 bảng tiêu chuẩn năng lượng và protein cho bò sữa khối lượng 550 kg ở các giai đoạn khác nhau của chu kì cho sữa. Mỗi bảng có tiêu chuẩn chi tiết cho năng suất sữa từ 9- 36 kg/ngày, mỡ sữa từ 3,5- 5,0%.

-         Đã xây dựng được 8 khẩu phần ăn khoa học, cân đối dinh dưỡng cho bò có khối lượng 550 kg, năng suất sữa từ 14-36 kg/ngày. Các khẩu phần khác nhau về số lượng và chất lượng thức ăn thô.

-         Trong những trại quy mô nhỏ chưa có điều kiện sử dụng TMR, phương pháp trộn lẫn thức ăn tinh với thức ăn thô băm nhỏ 3-4cm và cung cấp thức ăn cho bò ăn làm 3 lần/ngày là phù hợp. Chế độ cho ăn này đã làm tăng năng suất sữa thêm 7%, hiệu quả kinh tế tăng thêm từ 2- 4% so với một số chế độ cho ăn thông thường khác.

-         Bò có năng suất sữa từ 6000 kg/chu kì nuôi theo tiêu chuẩn NEL, CP, UIP, DIP đề xuất từ kết quả nghiên cứu của đề tài, cho sản lượng sữa tăng thêm 10,23%, thời gian từ đẻ đến có chửa lại rút ngắn được 10,5 ngày, số lần phối giống có chửa giảm được 0,27 lần.

-         Đã công bố được 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, 02 bài báo còn đang chờ phản biện.

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn