Nghiên cứu xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn thịt

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

TÓM TẮT

64 lợn thịt giống ngoại (Yorkshire x Landrace x Duroc) ở 70 ngày tuổi được lựa chọn và chia thành 4 nghiệm thức, 16 lợn /nghiệm thức và 1 lợn /chuồng cá thể theo kiểu thiết kế mẫu hoàn toàn ngẫ u nhiên. Ở nghiệm thức 1; 2; 3 và 4 hàm lượng vitamin và khoáng vi lượng trong khẩu phần lần lượt đáp ứng 100% nhu cầu vitamin, 100% nhu cầu khoáng; 200% nhu cầu vitamin, 110% nhu cầu khoáng; 300% nhu cầu vitamin, 120% nhu cầu khoáng và 400% nhu cầu vitami n, 130% nhu cầu khoáng so với khuyến cáo của NRC (2012). Lợn thí nghiệm ở mỗi nghiệm thức thỏa mãn tính đồng đều về khối lượng, giống, giới tính và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng. Mật độ dinh dưỡng khẩu phần như năng lượng, protein thọ, axit amin đáp ứng nhu cầu của NRC (2012) và như nhau giữa các nghiệm thức. Thức ăn ở dạng bột và cho ăn theo chế độ tự do, nước sạch được cung cấp bằng núm uống tự động. Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng hàm lượng vitamin và khoáng trong khẩu phần so với khuyến cáo của NRC (2012) đã cải thiện đáng kể tăng trọng, hiệu quả thức ăn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng nhưng không cải thiện được chất lượng thịt lợn. Khẩu phần tốt nhất cho lợn thịt có hàm lượng vitamin ở mức 300% và hàm lượng khoáng ở mức 120% so với khuyến cáo của NRC.

Từ khóa: vitamin, khoáng vi lượng, lợn thịt, nhu cầu     

Chi tiết

Nghiên cứu xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn