Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Chi tiết

Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn