Nghiên cứu sử dụng khô dầu đậu tương và khô dầu lạc được xử lý nhiệt trong thức ăn tinh cho bò sữa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú

Nghiên cứu sử dụng khô dầu đậu tương và khô dầu lạc được xử lý nhiệt trong thức ăn tinh cho bò sữa

Chi tiết

Nghiên cứu sử dụng khô dầu đậu tương và khô dầu lạc được xử lý nhiệt trong thức ăn tinh cho bò sữa

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn