Nghiên cứu sản xuất bột mỡ cá tra bằng công nghệ vi bao với gluten và maltodextrin sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đánh giá khả năng kết hợp của maltodextrin và gluten trong việc vi bao mỡ cá tra sử dụng công nghệ sấy phun nhằm mục đích chuyển mỡ cá tra từ dạng lỏng thành dạng bột, dễ dàng sử dụng trong phối trộn thức ăn chăn nuôi và góp phần hạn chế hiện tượng oxy hóa mỡ cá tra. Gluten lúa mỳ được phối hợp với maltodextrin với các tỷ lệ khác nhau sau đó bổ sung mỡ cá tra và tiến hành đồng hóa. Dịch nhũ tương sau đồng hóa được sấy phun để tạo bột mỡ cá tra. Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng thí nghiệm của Phân viện chăn nuôi Nam bộ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2018. Kết quả cho thấy dịch nhũ tương chuẩn bị từ gluten và maltodextrin khá bền. Chỉ số ổn định của dịch nhũ tương không thay đổi sau 72 giờ lưu trữ. Hiệu quả vi bao và tỷ lệ béo thô trong bột mỡ cá tra sau sấy phun tốt nhất thu được từ công thức 4% gluten: 36% maltodetrin: 60% mỡ cá tra (w/w). Với công thức này, tỷ lệ béo thô trong sản phẩm bột mỡ cá tra đạt 60% với hiệu quả vi bao đạt 58,28%. Sản phẩm bột mỡ cá tra có dạng bột xốp, tơi, mịn, có mùi thơm của gluten và mùi đặc trưng của mỡ cá tra. Tóm lại, bột mỡ cá tra có hàm lượng béo thô 60% đã được sản xuất thành công khi sử dụng hỗn hợp vi bao maltodextrin và gluten lúa mỳ kết hợp với sấy phun.

Từ khóa: gluten, maltodextrin, mỡ cá tra, sấy phun.

Chi tiết xem tại đây

 

Nghiên cứu sản xuất bột mỡ cá tra bằng công nghệ vi bao với gluten và maltodextrin sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn