Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Mục tiêu đề tài:

Xác định công thức lai tối ưu giữa các dòng thuần Duroc, Pietrain và Landrace làm cơ sở để chọn tạo dòng đực tổng hợp cuối cùng.

Bước đầu tạo 2 dòng đực lai tổng hợp cuối cùng có tốc độ tăng trưởng trên 720 gram/ngày,  tiêu tốn thức ăn dưới 2,8 kg và tỷ lệ nạc đạt trên 58% phục vụ sản xuất lợn thịt ở khu vực Nam Bộ

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Thời gian thực hiện: 2011-2015
Kinh phí 2900 triệu đồng
Chủ trì TS. Nguyễn Hữu Tỉnh
Đơn vị thực hiện Bộ môn Nghiên cứu Di truyền giống vật nuôi
Mục tiêu đề tài Xác định công thức lai và chọn tạo một số dòng đực cuối cùng có tốc độ tăng trọng cao, tiêu tốn thức ăn thấp  và tỷ lệ nạc cao phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Nam Bộ
Mục tiêu cụ thể

Xác định công thức lai tối ưu giữa các dòng thuần Duroc, Pietrain và Landrace làm cơ sở để chọn tạo dòng đực tổng hợp cuối cùng.
Bước đầu tạo 2 dòng đực lai tổng hợp cuối cùng có tốc độ tăng trưởng trên 720 gram/ngày,  tiêu tốn thức ăn dưới 2,8 kg và tỷ lệ nạc đạt trên 58% phục vụ sản xuất lợn thịt ở khu vực Nam Bộ

 

Nội dung đề tài Nghiên cứu khả năng phối hợp tối ưu giữa các dòng thuần Duroc, Pietrain, Landrace trong các tổ hợp lai tạo đực cuối cùng.
Nghiên cứu xác định dòng đực lai cuối cùng phù hợp với đàn nái nền và mang lại năng suất, hiệu quả cao ở đàn lợn thịt thương phẩm khu vực Nam Bộ.
Dự kiến kết quả Tạo được 02 nhóm giống đực cuối cùng (20 con/nhóm) có các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
  • Khối lượng bình quân hàng ngày (ADG): 720-750 gr/ngày.
  • Hiệu quả chuyển hóa thức ăn (FCR):
  • Dày mỡ lưng lúc 100 kg (BF100): 9,5-10 mm.
  • Tỷ lệ nạc so với thân thịt xẻ::58-60% 

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Chia sẻ:

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn