Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Thời gian thực hiện: 2011 – 2015

Mục tiêu đề tài

-        Về mặt khoa học, nghiên cứu này đã đánh giá được mức độ truyền đạt tiềm năng di truyền các tính trạng năng suất từ các giống thuần xuống các giống lai làm cơ sở cho việc ước tính giá trị giống lai. Ngoài ra, các kết quả phân tích các thành phần di truyền cộng gộp, di truyền trội từ bản thân cá thể và từ mẹ đã cho phép dự đoán chính xác hơn các tổ hợp lai chưa có điều kiện khảo sát thực nghiệm.

-        Về mặt sản xuất, nghiên cứu này đã thực nghiệm và xác định được hai tổ hợp lai đực cuối cùng D.PD và DL phục vụ cho sản xuất lợn thịt khu vực Nam Bộ có khả năng cạnh tranh trên thị trường với năng suất sinh trưởng cao, chuyển hóa thức ăn tốt, tỷ lệ nạc cao, ngoại hình đáp ứng yêu cầu thị trường (dài thân, mông vai nở, lông thưa, da mỏng).

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Nghiên cứu khả năng phối hợp tối ưu giữa các dòng thuần Duroc, Pietrain, Landrace trong các tổ hợp lai tạo đực cuối cùng (2011 – 2013)

-       Đánh giá giá trị giống, chọn lọc những cá thể Duroc, Pietrain và Landrace xuất sắc về mặt di truyền làm nguyên liệu cho việc lai tạo.

-       Khảo sát năng suất, chất lượng thịt, chất lượng tinh dịch của các tổ hợp lai giữa giống Duroc với Pietrain, Duroc với Landrace và Pietrain với Landrace.

-       Xác định mối tương quan di truyền giữa đàn giống thuần và đàn giống lai trên các tính trạng kiểm tra năng suất cá thể.

-       Xác định các thành phần di truyền ảnh hưởng đến năng suất của các tổ hợp lai giữa Duroc với Pietrain, giữa Duroc với Landrace và giữa Pietrain và Landrace.

Nội dung 2: Nghiên cứu xác định dòng đực lai cuối cùng phù hợp với đàn nái nền và mang lại năng suất, hiệu quả cao ở đàn lợn thịt thương phẩm khu vực Nam Bộ (2013 - 2015)

-       Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của đàn lợn thương phẩm sử dụng các đực lai cuối cùng có tiềm năng nhất trên đàn nái nền F1 YL/LY ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

-       Bước đầu tạo lập hai dòng đực lai cuối cùng phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Nam Bộ.

Kết quả đạt được

1. Đã chọn tạo được 2 tổ hợp lai sử dụng để tiếp tục chọn lọc phát triển thành các

dòng đực tổng hợp từ ba giống lợn thuần Duroc, Pietrain và Landrace với năng

suất vượt trội trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, kiểu chuồng hở và thông thoáng

tự nhiên ở Nam Bộ, bao gồm:

-       Tổ hợp đực lai cuối cùng D.PD (75% Duroc và 25% Pietrain) có các chỉ tiêu

năng suất: tăng khối lượng bình quân giai đoạn từ 20-100kg đạt 738,6g/ngày; hệ số chuyển hóa thức ăn đạt 2,67; dày mỡ lưng đạt 10,5mm và tỷ lệ nạc đạt 60,0%.

-       Tổ hợp lai đực cuối cùng DL (50% Duroc và 50% Landrace) có các chỉ tiêu

năng suất: sinh trưởng giai đoạn 20-100kg đạt 731,3 g/ngày, hệ số chuyển hóa thức ăn đạt 2,68; dày mỡ lưng đạt 10,6 mm và tỷ lệ nạc 58,9%.

-       Ngoài các chỉ tiêu năng suất, đặc điểm ngoại hình của tổ hợp đực lai D.PD phù hợp với thị hiếu của người chăn nuôi như lông thưa, da mỏng màu xám; trong khi đó, tổ hợp đực lai DL có thân dài, chân cao chắc khỏe, mông vai nở

2. Đàn lợn lai thương phẩm khi sử dụng hai đực lai cuối cùng D.PD và DL với nái nền YL/LY đã cho năng suất thịt cao ngay cả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, chuồng hở, thông thoáng tự nhiên tại các cơ sở chăn nuôi khu vực Nam Bộ:

-       Năng suất sinh trưởng đạt 755,3 – 761,6 g/ngày

-       Hệ số chuyển hóa thức ăn đạt 2,65 – 2,66

-       Dày mỡ lưng đạt 9,9 – 10,1mm

-       Tỷ lệ nạc đạt từ 59,3 – 60,5%

3. So với một số nguồn gen nhập khẩu (dòng đực Duroc từ Mỹ, Đài Loan, Canada), hai tổ hợp đực cuối D.PD và DL đã được tạo ra trong nghiên cứu này hoàn toàn có thể cạnh tranh được vì năng suất sinh trưởng tương đương, tỷ lệ nạc cao hơn từ 0,5-1,0%, đặc biệt khả năng thích nghi cao với điều kiện thời tiết nóng ẩm, kiểu chuồng hở và thông thoáng tự nhiên ở Nam Bộ.

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn