Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng của gà tre Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu Tỉnh và Lã Văn Kính

TÓM TẮT

Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng  của gà tre Nam Bộ

Chi tiết

Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng của gà tre Nam Bộ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn