Luật chăn nuôi 2018

Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2020

Dowloads tại đây

Luật chăn nuôi 2018

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn