Nghiên cứu khoa học

Các biểu mẫu của Viện Chăn Nuôi

Các biểu mẫu của Viện Chăn Nuôi

08/02/18
Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

08/02/18
Thông tư 18/2015/TT-BNN Qui định quản lý nhiệm vụ KHCN

Thông tư 18/2015/TT-BNN Qui định quản lý nhiệm vụ KHCN

08/02/18
Chuyển giao kỹ thuật chế biến sử dụng nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp cho người phụ nữ Khơmer để phát triển chăn nuôi bò sữa nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng

Chuyển giao kỹ thuật chế biến sử dụng nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp cho người phụ nữ Khơmer để phát triển chăn nuôi bò sữa nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng

11/21/18
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn

11/21/18
Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

06/18/18
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% hf) và bò thuần HF năng suất cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% hf) và bò thuần HF năng suất cao

11/21/18
Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở việt nam

Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở việt nam

06/18/18
Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu

Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu

11/21/18
Danh sách đề tài dự án nghiên cứu năm 2015

Danh sách đề tài dự án nghiên cứu năm 2015

06/18/18

Nghiên cứu khoa học

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn