Video

Nghiên cứu chọn tạo dòng gà ri

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:08

Chủ trì: TS. Ngô Thị Kim Cúc

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 08/05/2014

Kinh phí: 850 triệu đồng

Kết quả đạt được: 

-         Đã chọn lọc nhân thuần đàn gà ri hoa mơ qua 3 thế hệ  với quy mô là 200 con mái sinh sản ở thế hệ xuất phát và thế hệ 1, và 150 con mái sinh sản ở thế hệ 2. Kết quả theo dõi ba thế hệ như sau:

+       Về đặc điểm ngoại hình:

          Kiểu mào của đàn gà Ri hoa mơ là mào cờ. Màu da là màu vàng. Màu lông vẫn còn đa dạng, tuy nhiên chủ yếu vẫn là màu lông hoa mơ. Tỷ lệ màu lông hoa mơ của đàn gà ở thế hệ 2 đã được nâng lên 8,5% so với thế hệ xuất phát (từ 53,5% ở thế hệ xuất phát lên 62,0% ở thế hệ 2).

+       Về khả năng sản xuất:

          Khối lượng của gà Ri đã tăng dần qua các thế hệ. Lúc 8 tuần tuổi gà trống có khối lượng là 668,04g ở thế hệ xuất phát và 690,44g ở thế hệ 2, gà mái có khối lượng 627,15g ở thế hệ xuất phát và 663,35g ở thế hệ 2. Đến 20 tuần tuổi gà trống có khối lượng ở thế hệ xuất phát là 1676,30g và ở thế hệ 2 là 1705,00g, gà mái có khối lượng ở thế hệ xuất phát là 1409,30g và ở thế hệ 2 là 1444,60g.

          Năng suất trứng của gà Ri hoa mơ tăng dần qua các thế hệ. Năng suất trứng của đàn gà Ri hoa mơ đến 68 tuần tuổi là từ 126,21 quả ở thế hệ xuất phát và 129,28 quả ở thế hệ 2.

-         Đã công bố được  01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.


Trở lại      In      Số lần xem: 1110
Tin tức khác
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1874801
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD