Video

Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:59

Chủ trì: TS. Đoàn Đức Vũ

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kinh phí: 1200 triệu đồng

Kết quả đạt được: 

-         Dự án đã xây dựng được 02 quy trình: (1) Quy trình sản xuất chất thay sữa dùng cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt và (2) Quy trình chăn nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt có sử dụng chất thay sữa.

-         Dự án đã xây dựng mô hình chăn nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt, đánh giá hiệu quả kinh tế và phát triển mô hình này ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Với giá thu mua sữa tươi như hiện nay (khoảng 13.000đ/kg), việc thay thế 80% sữa tươi bằng chất thay sữa (giá khoảng 6.500đ/kg) để nuôi bê và giá bán bò thịt (khoảng 60.000đ/kg hơi) thì mô hình chăn nuôi này có hiệu quả: khoảng 6-7 triệu đồng/con, nuôi trong thời gian khoảng 20 tháng, cung cấp khoảng 450kg thịt hơi/con. Với tổng đàn bò sữa khoảng 200 ngàn con, nếu sử dụng quy trình này để nuôi lấy thịt sẽ sản xuất được khoảng 500 tấn thịt bò (thịt tinh) mỗi năm, góp phần giảm bớt việc nhập khẩu thịt bò và bò thịt như hiện nay.

-         Đào tạo được  30 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 300 lượt nông dân.


Trở lại      In      Số lần xem: 1020
Tin tức khác
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1874800
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD